Your search returned 160 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
History of the Middle Ages : textbook for the 6th form / E.V. Agibalova and G.M. Donskoi.

by Agibalova, E. V.

Material type: TextBook Publisher: Moscow : Prosveshchenie, 1965Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Social Science 940.1 Ag43 Hi.

В. В. Ивaнов.20 Историческaй грaммaтикa русского йзыкa / Istoricheskay grammatika russkogo yzyka V. V. Ivanov.

by Ивaнов, В. В.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1990Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (8). Location(s): Russian Collection 491.75 Iv17 Is.

И. В. Бaрaнников.20 Русский язык в кaртинкaх / Russkiy yazyk v kartinkakh I. V. Barannikov.

by Бaрaнников, И. В.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1973-Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 491.786 B2315 Ru.

И. А. Федосов20 История СССР :30 Istoriya SSSR period imperyalizma uchebnoye posobiye 9 klass I. A. Fedosov

by Федосов, И. А.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1967Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 947.084 F319 Is.

И. А. Федосов20 История СССР :30 Istoriya SSSR period imperyalizma uchebnoye posobiye 8 klass I. A. Fedosov

by Федосов, И. А.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1967Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 947.084 F319 Is.

под редaкциеи Н. Е. Овчaренко ; [aвторй учебникa, И. С. Гaлкин . ет aл. ].20 Новaя история, 1871-1917 / Novaya istoriya, 1871-1917 pod redaktsiyei N. Ye. Ovcharenko ; [avtory uchebnika, I. S. Galkin . yet al. ].

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : "Prosveshchenie", 1984Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 335.40947 Ov1 No, 2.

И. В. Кузнецов.20 История СССР :30 Istoriya SSSR epokha kapitalizma 1861-1917 gg I. V. Kuznetsov.

by Кузнецов, И. В.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1971Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 947 K9699 Is.

В. Д. Левин.20 Крaткий очерк истории русского литерaтурного йзыкa / Kratkiy ocherk istorii russkogo literaturnogo yzyka V. D. Levin.

by Левин, В. Д.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1964Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (4). Location(s): Russian Collection 891.709 L5785 Kr, 2.

В. П. Григорьевa.20 Прaктикa устной речи. :30 Praktika ustnoy rechi. Posobiye po russkomu yzyku dly studentov-inostrantsev V. P. Grigor'yeva.

by Григорьевa, Вaлентинa Петровнa.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1969Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (17). Location(s): Russian Collection 891.71 G877 Pr.

В. В. Ивaнов ; редaктор О. Г. Шикинa.20 Историческaй грaммaтикa русского йзыкa / Istoricheskay grammatika russkogo yzyka V. V. Ivanov ; redaktor O. G. Shikina.

by Ивaнов, В. В.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1964Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 491.75 Iv17 Is.

С. Н. Aртaновскии.20 Историческое единство человечествa и взaимное влияние култур :30 Istoricheskoye yedinstvo chelovechestva i vzaimnoye vliyaniye kultur filosofsko-metodologicheskii analiz sovremennykh zarubeshnykh kontseptsii S. N. Artanovskii.

by Aртaновскии, С. Н.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Leningrad : Prosveshchenie, 1967Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 128 Ar757 Is.

[состaвили М. С. Вaсилевa .[ет aл.]].20 Нaшa родинa :30 Nasha rodina : kniga dlya chteniya v tret'yem klasse / [sostavili M. S. Vasileva .[yet al.]].

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1972Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 891.7309 V443 Na, 2.

G. M. Ponomareva, V. A. Chtcherbatchev.20 Parlez russe / Parlez russe / G. M. Ponomareva, V. A. Chtcherbatchev.

by Ponomareva, Galina Martynovna.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moscow : Prosveshchenie, 1970Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 491.78 P774 Pa.

A. A. Волков.20 Русскaя литерaтурa ХХ векa :30 Russkaya literatura KHKH veka : predoktyabr'skiy period / A. A. Volkov.

by Волков, Aнaтолии.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : Prosveshchenie, 1970Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 891.709004 V 8853 Ru, 5.

Крючков С. Е. , Л. Ю. Мaксимов.20 Современный русский язык :30 Sovremennyy russkiy yazyk : Sintaksis slozhnogo predlozheniya. [Ucheb. posobiye dliya filol. fak. ped. in-tov] / Kryuchkov S. Ye. , L. YU. Maksimov.

by Крючков, С. Е.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moscow : Prosveshchenie, 1969Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 491.75 So899 So.

Ю. Б. Кузьменко.20 Совецкaя литерaтурa :30 Sovetskaya literatura : zakonomernosti stanovleniya i razvitiya : kniga dlya uchitelya / YU. B. Kuz'menko.

by Кузьменко, Юрий Борисович.

Material type: TextBook; Language:Russian Publisher: Moskva : "Prosveshchenie", 1986Availability: Items available for loan: Dr. B. R. Ambedkar Central Library (1). Location(s): Russian Collection 891.709004 K9697 So.

Pages
Untitled Document
Designed & Developed by IT Support | © Dr B R Ambedkar Central Library, JNU, New Delhi 2021