Knizhnoye iskusstvo :

Пaхомов, Виктор Вaсилевич. Pakhomov, Viktor Vasilevich.

Knizhnoye iskusstvo : zamysel oformleniya, illyustratsii / V. V. Pakhomov. - Moskva : Iskusstvo, 1962-. - 429 p. :

RUSSIAN20715


Book design.

655.4 / Kn
Untitled Document
Designed & Developed by IT Support | © Dr B R Ambedkar Central Library, JNU, New Delhi 2021