Grammaticheskiye trudnosti pri perevode angliyskoy nauchnoy literatury /

Grammaticheskiye trudnosti pri perevode angliyskoy nauchnoy literatury / [ otvetstvennyy redaktor Ye.S. Savinova ; sostaviteli, Ye.S. Savinova, G.M. Ulitskay [and] A.I. Chernay]. - Moskva : Nauka, 1969. - 151 p. ;

RUSSIAN11641


English language

418.02 / Gr, 2
Untitled Document
Designed & Developed by IT Support | © Dr B R Ambedkar Central Library, JNU, New Delhi 2021